มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกใหม่ ในชื่อ U-Multirank ถูกจัดขึ้นโดยสหภาพยุโรป (EU) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สถาบันแห่งนี้จะทำหน้าที่ประเมินมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยได้รับการคาดหมายว่า จะมีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกประมาณ 500 แห่งร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกและจะเริ่มประเดิมประกาศอันดับในช่วงต้นปี ค.ศ.2014 เป็นต้นไป

U-Multirank จะประเมินมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากผลงานใน 5 ด้าน คือ ชื่อเสียงในเรื่องงานวิจัย, คุณภาพของการเรียนการสอน,บทบาทที่เกี่ยวกับการศึกษาระหว่างประเทศ,ผลแห่งความเร็วจากการถ่ายทอดความรู้,การริเริ่มในการสร้างสรรค์เกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ  และการมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญเติบโตของภูมิภาค

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สมัครเข้าร่วมการจัดอันดับของ U-Multirank และในการจัดอันดับของ U-Multirank นั้นต้องกรอกข้อมูลเข้าระบบ โดยมีการขอข้อมูลจาก

Copyright ©2019 : Center of Quality Management Prince of songkla university
0 7428 2940-2, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 psu-qao@group.psu.ac.th Psu-Qa